Περιγραφή

Το έργο Activator είναι μία προσπάθεια εξέλιξης της βιωματικής εικονικής πραγματικότητας με στόχο τη μάθηση, την εξοικείωση ανηλίκων και ενηλίκων με τις νέες τεχνολογίες, τη διάδοση της γνώσης, την εξέλιξη της έρευνας αλλά και την ψυχαγωγία. Το προτεινόμενο έργο έχει ως φιλοσοφία να ενώσει εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Εκπαίδευσης και της Πληροφορικής με απώτερο σκοπό την προώθηση και προαγωγή των επιστημών, της τεχνολογίας και του πολιτισμού τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν και το μέλλον, μέσα από στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας 4D. Εκτός από το κύριο αποτέλεσμα του έργου που θα υλοποιηθεί με στόχο την άμεση εφαρμογή του στο Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, η πρωτότυπη κατασκευή και το συνοδευτικό λογισμικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου θα προωθηθεί προς εμπορική εκμετάλλευση από τους συνεργαζόμενους φορείς στοχεύοντας στη χρήση του από μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Ο χρήστης πέρα από την τρισδιάστατη προβολή και τον έλεγχο της γωνίας θέασης θα έχει τη δυνατότητα για πλήρη φυσική ανάδραση μέσα από εξειδικευμένο εξοπλισμό προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, χειρισμού και δυναμικής ανάδρασης, βιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό σωματικά τις εμπειρίες στις οποίες συμμετέχει.

Το Activator σύντομα θα είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις.

Στοιχεία Έργου

Πληροφορίες

Ημερομηνία Έναρξης: 31 Ιουλ. 2018
Ημερομηνία Λήξης: 31 Ιουλ. 2021
Διάρκεια: 36 μήνες

Συντονιστής

Αθανάσιος Κοντονικολάου
Γενικός Διευθυντής Νόησις
Τηλ: +30 2310 483 000
kontonikolaou@noesis.edu.gr

Επιστημ. Υπεύθυνος

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας
Διευθυντής ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ
Τηλ.: +30 2311 257 777
Dimitrios.Tzovaras@iti.gr