Περιγραφή2

Το έργο Activator είναι μία προσπάθεια εξέλιξης της βιωματικής εικονικής πραγματικότητας με στόχο τη μάθηση, την εξοικείωση ανηλίκων και ενηλίκων με τις νέες τεχνολογίες, τη διάδοση της γνώσης, την εξέλιξη της έρευνας αλλά και την ψυχαγωγία. Το προτεινόμενο έργο έχει ως φιλοσοφία να ενώσει εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ερευνητικούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού, της Εκπαίδευσης και της Πληροφορικής με απώτερο σκοπό την προώθηση και προαγωγή των επιστημών, της τεχνολογίας και του πολιτισμού τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν και το μέλλον, μέσα από στοχευμένες δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών Βιωματικής Εικονικής Πραγματικότητας 4D. Εκτός από το κύριο αποτέλεσμα του έργου που θα υλοποιηθεί με στόχο την άμεση εφαρμογή του στο Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, η πρωτότυπη κατασκευή και το συνοδευτικό λογισμικό που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου θα προωθηθεί προς εμπορική εκμετάλλευση από τους συνεργαζόμενους φορείς στοχεύοντας στη χρήση του από μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

The user beyond the three-dimensional view and control of the view already provide existing Virtual Reality (VR) applications and will have full physical feedback through specialized motion, rotation, control and dynamic feedback simulation equipment As such, experiencing physically the experiences in which she participates.

Το Activator σύντομα θα είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις.

Project Details

Information

Start Date: 31 Jul. 2018
End Date: 31 Jul. 2021
Duration: 36 months

Coordinator

Athanasios Kontonikolaou
General Manager of NOESIS
Tel: +30 2310 483 000
kontonikolaou@noesis.edu.gr

Scientific Responsible

Dr. Dimitrios Tzovaras
Director ITI / CERTH
Tel.: +30 2311 257 777
Dimitrios.Tzovaras@iti.gr