Το έργο ActiVatoR

Το έργο ActiVatoR φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία πλατφόρμα Βιωματικής και Διαδραστικής Μάθησης που αποτελείται από μια πρωτότυπη μηχανική κατασκευή στην οποία θα μπορούν να εκτελεστούν πολλαπλά διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια με κύριες θεματικές ενότητες αυτές της Τεχνολογίας, των Επιστημών και του Πολιτισμού και η οποία θα υποστηρίζει πλήρως διαδραστικές εφαρμογές με χρήση τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας. Στην πρωτότυπη πλατφόρμα ο χρήστης πέρα από την τρισδιάστατη προβολή και τον έλεγχο της γωνίας θέασης που ήδη παρέχουν οι υπάρχουσες εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας, θα έχει τη δυνατότητα για πλήρη φυσική ανάδραση μέσα από εξειδικευμένο εξοπλισμό προσομοίωσης κίνησης, περιστροφής, χειρισμού και δυναμικής ανάδρασης, βιώνοντας κατά τον τρόπο αυτό σωματικά τις εμπειρίες στις οποίες συμμετέχει.

Σενάρια

Μία από τις βασικές ενότητες του προγράμματος Activator, είναι η αποτύπωση ενός συνόλου αντιπροσωπευτικών διαδραστικών περιπτώσεων χρήσης (σενάρια) με κύριες θεματικές ενότητες αυτές της Τεχνολογίας, των Επιστημών και του Πολιτισμού.

Πιο συγκεκριμένα, τα τρία διαδραστικά σενάρια θα αποτυπωθούν λεπτομερώς στη συνέχεια τα οποία αφορούν την Πολιορκία της Ρόδου από το Δημήτριο τον Πολιορκητή, το Ναυάγιο και τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων καθώς και τον Πρώτο Πολιτισμό της Ευρώπης στο Ακρωτήρι της Θήρας (Σαντορίνη).

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – Νόησις
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ
Νόησις Εμπορική Διαχείριση Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Smart Drive

Χρηματοδότηση

με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης